La reeducació postural global o rpgRPG és un mètode de fisioteràpia suau, progressiu i actiu, que pot ser aplicat en qualsevol edat, tant de manera preventiva (educació postural en nens, higiene postural en llocs de treball,…) com de manera curativa (deformitats de columna, patologies doloroses de columna, patologies articulars i tendinoses,…). La RPG parteix de la individualitat de cada persona, per dissenyar un tractament global que resolgui les causes que han provocat la patologia, és tracta el cos com un tot, de manera global, i és el pacient qui treballa de manera activa guiat en tot moment pel terapeuta.
A qui va dirigit?
El benefici d’aquesta teràpia va dirigit a tots els col•lectius, des dels més joves que poden patir problemes com ara l’escoliosi, fins els més grans, com a mètode de manteniment de cara al deteriorament progressiu provocat per l’envelliment biològic. És obvi que el ritme de vida, l’estrès i molts altres factors com ara el sedentarisme i la poca higiene postural a l’hora de treballar, són origen de lesions i/o patologies que poden minvar inclús aturar el nostre ritme de vida normal. Es per això que us proposem l’oportunitat de poder gaudir d’una bona qualitat de vida des d’aquesta teràpia globalitzada.

Share This