Gonàlgia

Quan parlem d’una gonàlgia ens referim a un terme prou ampli, en general, ens referim a dolor en el genoll. Però, per què pot doldre un genoll?
Principalment hem de diferenciar entre un origen traumàtic i un origen no traumàtic:

  1. Si l’origen és traumàtic ens referim que hem rebut un traumatisme directe en el genoll, una torsió excessiva a nivell del genoll quan el peu està fixat en el sòl i girem el tronc, un colp, o hem caigut sobre el genoll. En estos casos es pot produir:

–        Una simple contusiógonàlgia o ganalgia o dolor de rodilla

–        Una lesió lligamentosa

–        Una lesió meniscal

–        Una lesió òssia (fractura)

  1. Si l’origen no és traumàtic ens referim que el genoll pot doldre per qualsevol altra malaltia que curse amb signes i símptomes articulars com els processos degeneratius (artrosi) o reumàtics, o que el genoll presenta dolor perquè a distància s’ha produït un desajust que influïx negativament sobre el mateix. I posarem diversos exemples:
    1. Un esquinç en el turmell desencadena una sèrie de canvis mecànics en les articulacions del turmell i el peu, entre elles una disfunció anterior de la tíbia. Esta mateixa disfunció pot fer que la part proximal de la tíbia, a nivell del genoll, no treballe bé mecànicament i acabe produint dolor o limitació de mobilitat en el mateix.
    2. Una disfunció pelviana, de l’articulació sacroilíaca, en rotació posterior, posa en tensió el múscul recte anterior del quàdriceps, que s’inserix en la ròtula i els anomenats músculs de la pota d’oca (recte intern, sartori i semitendinós), que s’inserixen en la cara interna del genoll. Esta posada en tensió muscular pot fer que aparega dolor en la cara superior de la ròtula o en la cara interna del genoll.
    3. El nivell vertebral lumbar L3 governa, entre altres coses, el que anomenem el viscerotoma i que en este nivell correspon als ovaris. El mateix nivell L3 governa el dermatoma, és a dir, la sensibilitat dèrmica en la cara interna del genoll. Per tant, és probable que una fixació articular de L3 provoque una facilitació d’este nivell vertebral i una alteració en la sensibilitat de la cara interna del genoll. De la mateixa manera una disfunció de l’ovari pot produir dolor en la cara interna del genoll.

Per tant, quan acudix a la nostra consulta un pacient a qui li dol el genoll nostra actuació va dirigida a diagnosticar bé el problema, perquè si el diagnòstic és correcte el tractament serà eficaç.
Primer es valora si es tracta d’un procés traumàtic o no traumàtic:

  1. Si és traumàtic utilitzem els tests ortopèdics de genoll que ens ajuden a determinar si la lesió està en els lligaments, en els meniscos, en la càpsula, en la ròtula, en la musculatura, etc.
  2. Si no és traumàtic el nostre objectiu és esbrinar on està l’origen del problema, on està la causa que desencadena el dolor de genoll. El genoll és l’articulació intermèdia del membre inferior i està influenciada des de baix pel peu i des de dalt pel maluc i la regió lumbopélvica. Per tant valorarem la mobilitat del peu i el turmell, del maluc i de les articulacions sacroilíaques buscant hipomovilitats.

Respecte al tractament no sols cal manipular les articulacions fixades, cal fer un bon treball muscular (tècniques de stretching, tècniques d’inhibició dels músculs espasmats, tècniques de tonificació dels músculs hipotònics,…), treball meniscal (tècniques d’alliberament dels meniscos), tècniques de bombament lligamentós, tècniques que potencien la revascularització del cartílag rotulià, tècniques articulatòries per a millorar la funció articular i capsular, tècniques fascials, tècniques de treball neuromeninge,etc. Si l’origen és visceral cal tractar els ovaris utilitzant tècniques d’osteopatia ginecològica per a normalitzar la funció ovàrica.

D’esta manera podrem treballar de manera global al pacient per a abordar integralment el problema i obtindre el millor resultat i el més durador.

Share This

Comparteix això

Comparteix aquest post amb els teus amics!