El sistema limfàtic és troba distribuït per tot l’organisme i té la funció de transportar ldrenatge limfàticimfa des dels teixits intersticials fins al sistema venós. El drenatge limfàtic manual, és un massatge específic per drenar aquest excés de líquid intersticial i transportar-lo fins el sistema vascular. Es bassa en moviments lents i de poca pressió, a diferència del massatge convencional.

Aquest tractament, en moltes ocasions es complementa amb pressoteràpia, venes fredes i embenats, per mantenir l’efecte del drenatge en els casos que ho requereixin.

El drenatge limfàtic està indicat en limfoedemes, flevoedemes, lipedemes, edemes post- intervencions quirúrgiques, com per exemple càncer de pit i trastorns d’origen reumàtic.

Share This