Què és l’Andulació?

L’Andulació és una tecnologia que forma part de la nova generació de mètodes de tractament basats en principis biofísics, els quals es fan servir des de fa més d’una dècada per tal d’alleujar el dolor i augmentar el rendiment i el benestar físic. Desenvolupada en estreta col·laboració amb membres de la comunitat científica, universitats i metges, l’Andulació combina estímuls de vibració mecànica i calor infraroig en profunditat. l’Andulació no actua únicament en un sistema o òrgan en concret, sinó que a més té un efecte positiu en les funcions essencials de tot l’organisme. Així mateix, posa les bases per al manteniment i la recuperació de la salut.

andulació

Alleugeriment del dolor

Dolor crònic

L’Andulació ajuda a mitigar el dolor que provoquen diferents patologies com el mal d’esquena, fibromiàlgia, artrosi, artritis, hèrnia discal o lumbàlgies, entre altres, malalties que normalment causen un gran mal i que acaben afectant negativament la qualitat de vida. L’Andulació ajuda a recuperar aquesta qualitat de vida en alleujar el dolor. Aquí és on pren gran importància el principi biofísic nº 2 (Alleugeriment del dolor). En aplicar el tractament de manera regular i a llarg termini, s’aconsegueix alleujar totes aquestes molèsties, gràcies als estímuls positius i a la generació d’endorfines. Gràcies a aquest procés natural, es pot viure el dia a dia de manera normal i recuperar la qualitat de vida.

Dolor agut

Avui dia és molt habitual patir dolors aguts causats per l’esforç físic. L’Andulació també serveix per alleujar aquest tipus de molèsties, basant-nos de nou en el principi biofísic nº 2. En aquest cas, però, una breu aplicació seria suficient per superposar els senyals positives de la vibració mecànica als senyals de dolor.

Com funciona

Existeixen 5 principis biofísics pels quals la l’Andulació té un efecte positiu en l’organisme.

Principi número 1 Producció d'Energia Cel·lular

Energia

Les cèl·lules: les productores d’energia per al cos

Per poder funcionar, les cèl·lules necessiten energia, la qual és generada gràcies a la molècula Trifosfat d’Adenosina (ATP). Si no reben energia, acaben morint. En canvi, si reben la suficient, les cèl·lules estaran sanes i això es reflectirà en els òrgans. Per estar saludable, cal que tots i cada un d’ells funcionin adequadament.

Factors externs que influeixen en les cèl·lules

Les cèl·lules es reprodueixen regularment i es creen així còpies idèntiques de les seves predecessores, que contenen tot el necessari per viure. Aquest procés és delicat, i per això, és fàcilment susceptible de patir alguna alteració. Una dieta inadequada, els efectes naturals de l’envelliment, l’estrès i les influències mediambientals poden causar estralls en les cèl·lules i minvar així la capacitat que tenen de generar energia i regenerar-se, el que produeix una falta de vitalitat. El nostre dia a dia afecta, per tant, a totes i cadascuna de les cèl·lules del cos i, per tant, nosaltres mateixos influïm en l’estat dels nostres òrgans. En aquest sentit, la pèrdua d’energia no es manifesta únicament en les cèl·lules en si, sinó que també es traduiria en una pèrdua d’energia vital.

Augment d’energia cel·lular

L’Andulació genera, a través de vibracions mecàniques, microcorrents elèctriques que penetren en les cèl·lules per estimular la producció d’ATP. I la calor infraroig en profunditat facilita aquest procés. D’aquesta manera, es garanteix que la quantitat d’energia en les cèl·lules es vegi incrementada i, per tant, comporta un efecte positiu en els òrgans i la salut.

Principi número 2 Alleujament del dolor

alivio dolorL’Andulació crea una superposició neurofisiològica i hormonal sobre el dolor, coneguda com Gate Control. En primer lloc, les vibracions mecàniques generen senyals positius en el cos, que van augmentant en quantitat fins a acabar superant (superposant) als signes del dolor i s’aconsegueix així alleugerir-en gran mesura. En segon lloc, l’aplicació regular de l’Andulació fa que s’alliberin endorfines (que serien els analgèsics naturals del cos), que també tenen un efecte pal·liatiu molt potent.

Principi número 3 Activació del reg sanguini

Riego sanguineoMoltes molèsties es deuen a una mala circulació. La sang és l’encarregada de subministrar nutrients al cos, per tant, si el reg és inadequat, disminueix la quantitat de nutrients que arriben a l’organisme i això provoca que un es senti cansat o que caigui malalt. Hi ha una gran diferència segons si el flux sanguini està sa o no, ja que en el segon cas, el resultat és que les cèl·lules sanguínies s’adhereixin entre elles, el que provoca que perdin vitalitat i transportin una menor quantitat de nutrients. L’Andulació activa la circulació i fa que se separin així les cèl·lules unes de les altres i flueixin amb més facilitat, d’aquesta manera, es restableix la quantitat de nutrients transportats i ens sentim una altra vegada sans i amb energies renovades.

Principi número 4 Relaxació i sistema nerviós

RelajacionRelaxació física

El desgast físic produeix tensió muscular en el cos i això provoca que els músculs afectats no reben suficients nutrients, el que al seu torn causa dolor. L’Andulació fa que els vasos sanguinis es dilatin gràcies a l’aplicació de calor infraroig en profunditat, a més d’estimular i millorar el reg sanguini a través de les vibracions mecàniques. D’aquesta manera, els nutrients s’absorbeixen de nou i es alleuja la tensió.

Relaxació mental

L’estrès comporta un efecte negatiu en el sistema nerviós autònom, basat en els estímuls (simpàtic) i en la relaxació (parasimpàtic). En situacions d’estrès, els nivells del sistema simpàtic estan més alts del necessari. L’Andulació, gràcies als seus vibracions mecàniques, restaura aquest equilibri en generar estímuls positius que contraresten així els senyals negatives que mana el sistema simpàtic. Al seu torn, la calor infraroig fa que les vibracions penetrin en el més profund del teixit i que, d’aquesta manera, es redueixi l’estrès.

Principi número 5 Estimulació del sistema limfàtic

Sistema linfaticoLa limfa és un fluid aquós, lleugerament tèrbol i d’aspecte lletós que es troba en els vasos limfàtics del cos. Aquesta exerceix una funció desintoxicant i té una gran importància a l’hora de drenar fluids del teixit corporal, ja que els vasos limfàtics són els encarregats de reabsorbir l’excés de líquid intersticial perquè pugui ser processat pel metabolisme. Aquest seria el cas també de substàncies com ara greixos i proteïnes que, a causa de la seva mida, no poden penetrar les parets capil·lars dels vasos sanguinis per ser processades. El sistema limfàtic, juntament amb el reg sanguini, és el sistema de transport més important del cos humà i està especialitzat en traslladar nutrients i eliminar residus, a més d’en combatre agents patògens, com són els bacteris i altres cossos estranys. L’Andulació activa el flux de líquid limfàtic i garanteix així un millor metabolisme i, per tant, un sistema immune més estable ja que, en eliminar possibles patògens, s’aconsegueix evitar malalties.

Share This